Veiligheid

Besmetting

  • Deze route is ontwikkeld volgens het kabinetsbesluit en de richtlijnen van rijksoverheid.
  • Wij houden nauw contact met de vergunningverlener van de gemeente Leeuwarden en volgen haar aanwijzingen op.
  • Al onze medewerkers volgen deze richtlijn op.
  • De materialen die u mee krijgt worden zorgvuldig gereinigd en/of zijn nog verpakt.
  • Op elke locatie staat een van onze medewerkers om de veiligheid te waarborgen.
  • Wij gebruiken ons gezond verstand en blijven alert op elke onveilige situatie.

Verkeer

  • Een ieder heeft zich te houden aan de wegenverkeerswet.
  • De route is zo ingericht dat de geldende regels goed te houden zijn.

Bezoekers

  • Publiek wordt gevraagd zich aan de richtlijnen van de rijksoverheid te houden.
  • Wij behouden ons het recht voor publiek dat zich daar niet aan houdt uit de route te zetten.
Schuiven naar boven